Migræne hos børn

“Hovedpine er en hyppig sygdom hos børn. Hyppigheden af børnemigræne stiger med alderen fra 3-7% hos børn i før skolealderen til en hyppighed omkring 20% hos større skolebørn, hvor af 75-80% har migræne uden aura.

I hver eneste skoleklasse er der mindst et barn med migræne, men kun ca. hvert 10. barn med migræne kommer til lægen. Årsagerne til dette er mange: En årsag kan være at mange forældre til børn med migræne ikke ved at børn kan få migræne. En anden kan være, at de voksne ikke tænker på at barnet har migræne, fordi migræne symptomerne hos børn kan vise sig på en anden måde end migræne hos voksne. En tredje årsag kan være, at mindre børn kan have svært ved at give udtryk for deres symptomer med ord, hvilket gør det svært for forældre og omgivelser at tolke barnets symptomer. En fjerde årsag kan være, at mange forældre ikke tror der findes et godt behandlingstilbud, og de frygter måske at barnet skal have ”piller”.

Hvem rammes især ?

Migræne og spændingshovedpine kan begge begynde i en meget tidlig alder. Det mest hyppige er dog at migræne begynder omkring 12-13 års alderen, at migræne indtil 12 års alderen (puberteten) rammer lige hyppigt drenge og piger, men at hyppigheden efter puberteten stiger hos pigerne. Kønsfordelingen mellem drenge og piger ændrer sig således fra 1:1 til 1:2-3. Spændingshovedpine begynder mest hyppigt omkring 7 års alderen og hyppigheden stiger med alderen. Drenge og piger har indtil 11-12 års alderen lige hyppigt spændingshovedpine, men herefter har piger hyppigere spændingshovedpine end drenge.”
Uddrag fra Hovedpineforeningen

Hvad kan en kiropraktor hjælpe med?

Migræne hovedpine kan være meget smertefuldt.
Kroppens muskler reagerer ved at modspænde, og så har man pludselig en spændings hovedpine oven i sin migræne.

Kiropraktoren kan løsne op i de spændte led og muskler, og dermed fjerne et lag af smerten.