Akkreditering

Vores klinik var med i et pilotprojekt i januar 2016 og var den første til at blive akkrediteret uden anmærkninger. Vi blev sidst akkrediteret i april 2019, også denne gang uden anmærkninger.

Akkrediteringen havde til formål, at

  •  fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i kiropraktorklinikker
  •  fremme patientsikkerheden
  •  måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig
  •  fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen
  •  synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet

Implementering af diagnosekoder i kiropraktorernes journalsystemer (2017) har til formål at danne overblik over de individuelle patientforløb i kiropraktorpraksis, skabe grundlag for ensartet kommunikation med den øvrige praksissektor samt give mulighed for systematisk datafangst og kvalitetsudvikling.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Med jævne mellemrum vil nye og gamle patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse med hensyn til den modtagne behandling og service fra både sekretærer og behandlere.

PATIENTOPLEVET KVALITET I TOP I KIROPRAKTORPRAKSIS

Kiropraktorpatienter oplever en meget høj kvalitet når de går til kiropraktor. Det viser resultaterne af den nationale undersøgelse af Patientoplevet Kvalitet i Kiropraktorpraksis, PoKK 2023, som omfatter svar fra mere end 18.000 patienter.

De mange tusinde patienter i PoKK 2023 har svaret på en række spørgsmål om hvordan de oplever kvaliteten i kiropraktorpraksis. Blandt andet er de blevet bedt om at vurdere hvordan de blev modtaget i klinikken, deres undersøgelse og behandling og deres oplevelser efter besøget hos kiropraktoren.

I 98 % af tilfældene siger patienterne bl.a. at de ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” stoler på, at de har fået den rette sundhedsfaglige behandling hos kiropraktoren

Vores klinik opnåede 4,7  på en 5-punkts skala, hvor 5 angiver højeste tilfredshed. Landsgennemsnittet lå på 4,66. Det er vi stolte af !

Men vi kan altid blive bedre. Vi værdsætter derfor både positiv og negativ feedback, som også kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet, på telefon eller via mail. Alle feedback vil blive drøftet blandt ejerne og de behandlere, der har været involveret i det pågældende forløb, og du vil derefter få en tilbagemelding fra os, hvis du ønsker det.

 

 

 

 

 

Klager over sundhedsbehandlere

Hvis en kiropraktor eller en anden autoriseret sundhedsperson på klinikken bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har denne pligt til at informere patienten om dette samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen.

Du kan også selv klage til Styrelsen for Patientsikkerhed  over din behandling, eller hvis du mener, der er sket brud på dine patientmæssige rettigheder.

Du har også mulighed for at klage til Patienterstatningen, hvis du er kommet til skade ved en behandling hos os.

Tilmed indrapporterer vi selv utilsigtede hændelser i forbindelse med din behandling, hvis de er sket her hos os, samt hvis vi bliver opmærksom på, at de er sket et andet sted i sundhedssystemet.

Du har også selv mulighed for at gøre det til Dansk Patientsikkerheds Database.

Se denne lille video , om hvad utilsigtede hændelser er .