Slidgigt i nakke

Hvad er slidgigt?

Slidgigt i nakken er en relativ normal tilstand hos personer over ca. 50 år.
Det er ligeså almindeligt forekommende med alderen som rynker og grå hår.

Definition

En hos ældre hyppig kronisk ledlidelse. Den er karakteriseret ved degeneration og svind af ledbrusken med efterfølgende forøget mængde knoglevæv af den underliggende knogle, hvis modstandskraft svækkes. Slidgigt benævnes i resten af denne artikel “artrose”, hvilket er en mere korrekt betegnelse (man kan også møde betegnelsen degenerative forandringer, der betyder det samme).

Symptomer

De mest almindelige symptomer er smerter og stivhed i nakken, men i sværere tilfælde kan der også være smerter i skuldre og arme. Nogle mennesker kan have artrose uden symptomer.

Årsager

Der kan være mange årsager til artrose. Det ses hyppigere jo ældre, man bliver, så en årsag er formodentligt, at leddene hos ældre mennesker er mere skrøbelige og dermed mere modtagelige for denne type af forandringer. Muskelstyrken aftager ligeledes med alderen, hvilket gør, at leddene bliver mindre modstandsdygtige overfor vrid og stød. Problemet har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med fysisk hårdt arbejde. Tværtimod øger fysisk inaktivitet risikoen for artrose. Men der er ingen tvivl om, at visse erhvervsgrupper er mere udsatte end andre. Man har f.eks. længe vidst, at landmænd hyppigere får artrose i hoften, balletdansere i anklen og at elitesportsfolk – eller dårligt trænede idrætsudøvere – ofte udvikler artrose i knæ og fodled. Årsagen er, at alle de nævnte erhvervsgrupper belaster bestemte led kraftigt og vedvarende. Dele af denne tekst stammer fra gigtforeningens hjemmeside.

Behandling

Der er tale om en kronisk gigtsygdom, hvilket betyder, at man ikke kan fjerne artrose. Men der kan gøres meget for at lindre smerterne og forbedre funktionen af leddet med behandling. Kiropraktoren benytter sig af rådgivning om, hvordan du skal forholde dig i din hverdag. Ledfrigørende manipulation og mobiliserende behandling, forskellige massageteknikker og anden bløddelsbehandling samt øvelser og træning. I svære tilfælde kan operation komme på tale.

Hvad kan du selv gøre

Indsatsen mod artrose bør startes, før det opstår. Det er vigtigt at være aktiv, da fysisk inaktivitet øger risikoen for artrose. Dette er i øvrigt årsagen til, at slid er en lidt forkert betegnelse af dette problem. Man får indtrykket af, at man har brugt noget for meget. Det er ikke tilfældet. Man har derimod brugt det forkert med gentagne ensformige belastninger eller inaktivitet.

Fandt du hvad du søgte? Ellers spørg kiropraktoren,- klik på hjertet.Hjerte