Funktionel hjernetræning

Funktionel Hjernetræning ved MindSocial

Hjerner i god form og med sunde vaner

Funktionel Hjernetræning er træning af hjernen og den mentale styrke, ligesom en løbetur eller fitness er træning af kroppens fysiske styrke.

Vi kan træne hjernen stærkere og mere smidig. Vi kan specialisere den og træne nogle mentale muskler stærkere end andre. Vi kan genoptræne efter en skade, og vi kan træne den stærke hjerne stærkere.

Funktionel hjernetræning kan hjælpe mennesker i overskud med at beholde overskud, forbedre præstationer og genfinde nærvær. Funktionel hjernetræning kan også hjælpe mennesker i underskud pga. stress, en hjernerystelse el.lign. med at finde tilbage til deres mentale overskud – i arbejdslivet og i fritiden.

Mental styrke og overskud

Hjernen skal ikke kun hjælpe os med at huske, læse, regne og løse strategiske opgaver. Den skal også hjælpe os med at sortere i input og forstyrrelser fra omverdenen. Den skal koordinere kroppen og hjælpe os til at navigere i forandringer, skiftende situationer og relationer.

De kognitive funktioner: at kontrollere din opmærksomhed, koncentration, hukommelse, beslutsomhed, problemløsning og evnen til at holde overblik og lære nye ting.

Den mentale styrke: troen på sig selv, motivation, drivkraft og mod på nye udfordringer.

Den sociale styrke: relation til andre mennesker, balancen mellem egne behov og andres behov, oplevelsen af fællesskab, tillid og evnen til at navigere i større rum og sammenhænge.

Den fysiske trivsel: nattesøvn, vejrtrækning og energi.

Sunde mentale vaner

Du bliver klogere på din hjerne og dine mentale strategier, da du ved Funktionel Hjernetræning skal forholde dig til egne opgaver, forstyrrelser, forandringer og sociale relationer. Præcis som du skal i hverdagens opgaver og udfordringer.

Gennem øvelserne træner du at holde fokus på opgaven, imens du udsættes for forskellige input og forstyrrelser – nogle vigtige og andre ligegyldige. Du bliver bedre til at balancere og prioritere din opmærksomhed, orientere dig og lykkes i samspillet med andre mennesker.

Din hjerne motiveres til at arbejde på en måde, der er konstruktiv for dig og de mennesker du er sammen med.

Nogle mentale vaner vil du måske træne stærkere. Det kan være, at du er god til at finde ro, selvom der sker en masse omkring dig. Du kan være god til at sige pyt og komme videre, når der sker en fejl eller du møder modgang. Måske er du er god til at slippe tanker om arbejdet og holde fri, når du har fri. Det er sunde vaner og dem skal du træne stærkere.

Andre mentale vaner vil du gerne udfordre og lave om. Det kan være, at forandringer og usikkerhed konstant optager din opmærksomhed, og du mest har øje for forhindringerne. Du har det måske med at give op, hvis noget bliver for svært. Måske mangler du ind imellem motivation, har svært ved at komme igang og oplever, at du udskyder opgaver eller beslutninger. Det er mentale vaner, som du måske gerne vil lave om.

Gennem et træningsforløbet bliver du bevidst om dine strategier og vaner, og du træner de vaner, der er sunde for dig.

Grund- eller genoptræning

Du skal vælge det hold, der passer til dig.

Funktionel Hjernetræning er bygget op af forskellige øvelser og udfordringer, hvor sværhedsgraden løbende øges. Gennem et træningsforløb er intensiteten og graden af udfordringer tilpasset deltagerne.

Grundtræning: Hvis du det meste af tiden oplever, at dit mentale fundament er solidt, men du gerne vil have endnu mere overskud til opgaven og de mennesker, du er sammen med, så anbefaler vi, at du deltager i et forløb med grundtræning. Her skruer vi op for intensiteten og udfordringerne, så vi hele tiden sætter dig og din hjerne på sundt arbejde. Læs mere om grundtræning længere ned på siden.

Genoptræning: Hvis du oplever at dit mentale fundament vakler, og din hjerne er kommet i dårlig form efter en mental belastning, så anbefaler vi, at du træner på et af genoptræningsholdene. En mental belastning kan være i forbindelse med stress, depression eller en længerevarende sygemelding. Det kan også være din hjerne er kommet i dårlig form pga. en skade som hjernerystelse, eller piskesmæld. Læs mere om genoptræning for commotiopatienter og genoptræning efter en længerevarende mental belastning længere nede på siden.

 

Grundtræning

Grundtræning er for deltagere der vil udfordre sig selv, have endnu mere overskud og styrke de aktive valg.

Hvem og hvad får din opmærksomhed, hvornår? Vi træner din evne til at kontrollere opmærksomheden og træffe aktive valg. Vi skruer op for intensiteten og sætter hjernen på overarbejde, styrker det mental overskud og din tro på dig selv. Gennem træningsforløbet bliver du klogere på hjernen og egne mentale strategier, din adfærd og reaktioner i udfordrende sammenhænge. Vi træner de mentale processer, som du skal bruge i små og store typer af opgaveløsning. Din hjernes gode form danner fundamentet for alt hvad du gør. Jo bedre fundament – jo større trivsel.

I sammenhæng med træningen har du mulighed for at undersøge og udfordre dine mentale strategier, nogle vil du ønske at træne stærkere, imens der (måske) er nogle, som du med fordel kan lave om.

 

Genoptræning, Commotiopatienter

For deltagere med langvarige mén efter en hjernerystelse eller piskesmæld.

I denne gruppe oplever deltagerne, at hjernen er kommet i dårlig form. Kognitive funktioner som hukommelse, koncentration og problemløsning skal genoptrænes. Det samme skal evnen til at sortere i input og forstyrrelser, så hverdagens almindelige input i form lyde og lys ikke bliver en belastning.

I gruppen ser vi ofte, at de mentale vaner er blevet en modspiller i genoptræningen. Gener og ubehag får dig til at justere, hvor meget du belaster din hjerne, og du lærer at undgå overbelastninger. Det er godt og vigtigt, men over en lang periode bliver de mentale (forsvars-) vaner din modspiller. Genoptræning af de kognitive funktioner kræver, at du igen udfordrer hjernen og stille og roligt lærer den at bruge sine muskler igen. Selvfølgelig med respekt for det niveau hvor du og din hjerne er og kan træne.

Gennem et træningsforløb træner du hjernens form (de kognitive funktioner) og udfordrer de mentale vaner. I takt med at din opmærksomhed bliver optaget af sjove og udfordrende øvelser, forskellige input og samspillet med de andre, bliver de mentale (forsvars-) vaner ”glemt”. Du åbner stille og roligt for en aktiv omverden, og hjernen træner i at håndtere input, forstyrrelser, balance og sociale relationer.

Genoptræning, Mental belastning

For deltagere der oplever eller har oplevet en længerevarende mental belastning

En mental belastning af hjernen påvirker din trivsel negativt. Hjernen kommer i dårlig form. I forbindelse med den egentlige belastning og længe efter, kan du opleve kognitive, sociale og fysiske vanskeligheder.

De kognitive vanskeligheder kommer til udtryk ved, at det er svært at koncentrere sig, at holde overblik, at lære nye ting og træffe aktive beslutninger. Evnen til at kontrollere opmærksomheden er ødelagt og der skal ikke mange input og forstyrrelser til før hjernen bliver overbelastet.

De sociale vanskeligheder handler om lysten til at være sammen med andre mennesker og troen på dig selv i sociale sammenhænge. Den mentale belastning kan over tid betyde, at du bliver usikker på dig selv og på de mennesker, du er sammen med.

De fysiske vanskeligheder kan være i forbindelse med nattesøvn, vejrtrækning, træthed og du kan have svært ved at orientere dig i større rum og sammenhænge.

Gennem et træningsforløb træner du hjernens form (de kognitive funktioner) og styrker det mentale fundament. I takt med at du lykkes i sjove og udfordrende øvelser, genfinder du din energi og tro på dig selv. Du bliver bedre til at kontrollere din opmærksomhed og selv bestemme, hvilke tanker og følelser, der skal optage din mentale kapacitet. Du oplever at flytte dig selv og bliver stærkere både individuelt og i samspillet med de øvrige deltagere.

Vi tester og evaluerer alle træningsforløb

Deltagerne vurderer sig selv på 18 udsagn før og efter et træningsforløb. De 18 udsagn er baseret på en valideret test af mental sundhed (WEMWBS). I virksomheder og teams vurderer medarbejderne på 10 ekstra udsagn, der fortæller om den mentale styrke og trivsel på tværs af kolleger og organisation.

I forlængelse af et træningsforløb modtager den enkelte deltager en evaluering, der udtrykker den oplevede udvikling på de 18 udsagn. Ved træningsforløb i organisationer og teams modtager organisationen en evaluering af den samlede udvikling.

 

For tilmelding til alle hold: send en mail til info@mindsocial.dk

Gratis Intromøder  

MindSocial holder gratis intromøder om Funktionel Hjernetræning og forløb. På intromødet oplever du træningen og hører om, hvad du kan forvente at få ud af et træningsforløb.

Intromøder er for alle interesserede. For dig, der er nysgerrig efter at vide mere om hjernens arbejde og muligheden for at træne den. Og for dig, der overvejer at deltage på et hold og gerne vil vide lidt mere.

Tilmelding: Send en mail til info@mindsocial.dk