Den 28. september, udsendte Sundhedsstyrelsen de ventede skærpede retningslinjer om brug af ansigtsværnemidler i Praksissektoren. Dvs at vores patienter skal bære mundbind, mens I besøger os på klinikken.

I retningslinjen anbefales det, at personale, patienter/borgere og pårørende bruger ansigtsværnemidler, når der ikke kan holdes 1 meters afstand og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko.

Retningslinjen gælder blandt andet praksissektoren, herunder almen praksis, speciallæge praksis, ergoterapi, fysioterapi, psykolog, tandlæge og naturligvis også kiropraktor. Af retningslinjen fremgår det konkret at:

“Konsultationer bør så vidt muligt afholdes med afstand mellem personale og patient, uden unødvendig fysisk kontakt og med tiltag der mindsker ansigt-til-ansigt kontakt som at vende ansigtet væk, når afstand ikke kan holdes.”

Eksempler på, hvornår ansigtsværnemidler er et relevant smitteforebyggende supplerende tiltag hos kiropraktorer:

Ved behandling, undersøgelser, procedurer eller konsultationer, hvor der ikke kan holdes 1 meters ansigts afstand til patienter / 2 meters afstand til patienter med kendt øget risiko: f.eks abdominal undersøgelse, blodtrykstagning, massage, kiropraktisk undersøgelse og behandling med behov for fysisk kontakt samt øvelses instruktioner.