Kontakt

K2mikro18airopraktortjek:
Et kiropraktortjek er en kiropraktisk og sundhedsvidenskabelig vurdering af medarbejderens bevægeapparat (muskler, led, knogler, nerver og sener). Udover at medarbejderen bliver undersøgt af en kiropraktor får medarbejderen råd og vejledning om, hvordan han eller hun kan forebygge yderligere gener I fremtiden, og kiropraktoren kommer med gode råd til, hvordan eventuelle nuværende gener skal behandles.

Målet med kiropraktortjekket er at få ændret dårlige vaner, reducere gener og smerter og forbedre livskvalitet både på arbejdspladsen og i privatlivet.

...... ..............................K2mini..........K2mini..........K2mini..........K2mini..........K2mini

K2mikro18airopraktortjek i praksis:

  • Vi holder et møde hos jer, hvor vi aftaler en procedure for gennemførsel af Kiropraktortjekket, herunder hvornår Kiropraktortjekket skal foregå, booking af jeres medarbejdere og om Kiropraktortjekket skal foregå hos jer på arbejdspladsen eller i en af vores klinikker.
  • Vi holder et møde (30 minutter), hvor alle medarbejdere skal deltage sammen med jeres direktør/chef. På mødet introduceres Kiropraktortjekket.
  • Inden Kiropraktortjekket realiseres skal medarbejderen udfylde et kort spørgeskema og ledelsen skal udfylde et skema omkring sygefravær på arbejdspladsen og eksisterende sundhedstilbud til medarbejderne.
  • Tilbagemelding til medarbejderen: Medarbejderen modtager efter Kiropraktortjekket en rapport, som indeholder fund, forebyggende anbefalinger og status for bevægeapparatets helbredstilstand.
  • Tilbagemelding til ledelsen: Ledelsen modtager en rapport, som indeholder samlet fund for medarbejderne samt ideer og redskaber til forebyggende tiltag, bedre udnyttelse af eksisterende tilbud (fx sundhedstjek, massage og motionsrum) og sammenligning med andre lignende brancher. Efter 2. Kiropraktortjek indeholder rapporten en beskrivelse af medarbejdernes udvikling, herunder fraværstatistik. Kiropraktoren har tavshedspligt. Derfor er rapporten til ledelsen uden navne og cpr-numre.
  • Planlægning af næste Kiropraktortjek: Kiropraktortjek afholdes halvårligt eller årligt alt efter virksomhedens behov.
  • Kiropraktortjek kan nemt gennemføres sammen med et sundhedstjek eller en helbredsundersøgelse, hvis jeres virksomhed tilbyder dette. Kiroprak2rerne sørger for at realisere dette i samarbejde med jeres leverandør. Tilbyder I ikke jeres medarbejdere et sundhedstjek eller en helbredsundersøgelse, men gerne vil kombinere dette med et Kiropraktortjek, så kan Kiroprak2rerne realisere dette sammen med en af vores samarbejdspartnere.
Priser:
 
Kiropraktortjek:
  • Et kiropraktortjek koster 1500 kr/ pr. deltager.
  • Kiropraktortjekket indeholder både en forebyggende undersøgelse, en rapport til medarbejderen og en rapport til virksomheden.