Kontakt:
Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringsordninger

Pr. 1. januar 2012 blev arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringsordninger gjort skattepligtige for medarbejderne. 
Lovgivningen giver imidlertid mulighed for, at dele af udgiften til behandlerforsikringer fortsat er omfattet af skattefrihed, bl.a. når det drejer sig om arbejdsrelaterede skader. 
Andre ordninger med arbejdsgiverbetalte behandlinger i forbindelse med arbejdsrelaterede skader vil fortsat være skattefri.

DKF har udgivet en pjece ’KIROPPRAKTORORDNING – skattefrit og fradragsberettiget.’ Pjecen beskriver de muligheder, der var gældende før 1. januar 2012 for, at virksomheder kan indgå aftaler om arbejdsgiverbetalte behandlinger hos en kiropraktor, som er skattefri for medarbejderne. 
Denne pjece vil nu blive revideret, så den kommer i overensstemmelse med de nye regler på skatteområdet. 

Det forventes, at der kommer en endelig afklaring af retstilstanden på skatteområdet i forhold til skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og de øvrige ordninger i forbindelse med arbejdsrelaterede skader i løbet af foråret 2012.