Kontakt:

Klinikken tilbyder

Kiropraktisk behandling.
Vidste du at:
Kiropraktorerne er specialister i "bevægeapparatet" De har en 5 årig universitets uddannelse efterfulgt af en 1 årig turnusuddannelse. Kiropraktorer er autoriseret af sundhedsstyrelsen og der gives tilskud til behandling.

Fysiurgisk
massage.
Coaching.
Moderne digitalt røntgen.
Undervisning.
Foredragsaftener.
Integreret træningsfaciliteter.
Nakke- og rygtræningshold.
Special træning.
Pilates.

Gym 3

Hvad er kiropraktik?

Kiropraktoren er specialist i forebyggelse, rådgivning og behandling af smertetilstande fra kroppens led, muskler, sener, nerver og knogler.
Det vil sige specialist indenfor det, vi kalder bevægeapparatet.
Kiropraktorerne har en sundhedsfaglig universitetsuddannelse bag sig. Kiropraktorerne blev autoriserede af Sundhedsstyrelsen i 1992. Der ydes
tilskud fra den offentlige sygesikring, samt fra sygeforsikringen ”danmark” til behandling hos kiropraktoren.

Den kiropraktiske behandling har primært til formål at afhjælpe irritation, spændinger eller smerter fra et givent område. Her er det formålet at fjerne årsagen til symptomerne og ikke kun symptomerne selv.

Behandlingen på klinikken bygger på dokumenterede undersøgelser også kaldet evidensbaseret forskning. Dette kombineret med vores kliniske erfaring ( og under hensyntagen til den enkelte patient ) er basis i det samlede behandlings forløb.

Målet med forebyggelse og rådgivning er primært rettet mod at ændre de ”dårlige” vaner vi alle har, og som skaber problemer på jobbet, i hjemmet, i fritiden eller ved motion. Der indgår både vejledning om ergonomi, løfte/forflytningsteknikker, sovestillinger mm. Der bliver også lagt vægt på hvilke andre ”stress” faktorer, som kan påvirke os, såsom de psykosociale forhold. Samtidig er motion en del af både den forebyggende- og selve behandlingen. Det er her vigtigt at finde den rette motionsform udefra den enkeltes behov.

Konsultation hos kiropraktoren

konsult6

Den første konsultation.

Første gang vil kiropraktoren optage en ”sygehistorie” (dette kaldes anamnese). Dette gøres for at finde ud af problemets mest sandsynlige oprindelse og for at give kiropraktoren et helhedsindtryk af patientens helbreds tilstand. Ud fra denne afgør kiropraktoren hvilke yderligere undersøgelser, der skal foretages.

Derefter følger den kliniske undersøgelse, som kan bestå af:
• holdnings- og ganganalyse
• ”neurologisk” test
• ”ortopædisk” test
• måling af blodtryk og puls
• undersøgelse af muskler og leds funktioner
• Røntgenundersøgelse, hvis der er indikation herfor


Diagnose


Kiropraktoren har, ligesom lægen og tandlægen, ret og pligt til at stille en diagnose. Diagnosen stilles på baggrund af de ovenfor nævnte undersøgelser, tests og sygehistorie. Ud fra diagnosen vil kiropraktoren udarbejde en behandlingsstrategi.

Hvis problemet er udenfor det kiropraktiske behandlingsområde, vil kiropraktoren i samråd med patienten og dennes egen læge iværksætte yderligere undersøgelser eller anden behandling.


Behandlingen

mads 6

Den kiropraktiske behandling består af forskellige ledfrigørende teknikker, hvorved man justerer, manipulerer eller mobiliserer et given led. Fysisk består den ledfrigørende behandling af små præcise hurtige bevægelser af de fastlåste led, hvorved leddets funktion genoprettes. Ligeledes anvendes muskelteknikker, som består af forskellige tryk-, massage, varme og kulde- samt udspændingsteknikker.
Behandlingen er sjældent forbundet med ubehag for patienten.

Behandlingsteknikkerne tilpasses altid den enkelte persons alder og fysik. Rådgivning og øvelser til hjemmebrug er en del af behandlingen.

For personer med særlig interesse for behandlingsteknikker anvendes: kiropraktiske justeringer (diversified, Gonstead, toogle recoil, Thomsons drop,Logan basic, S.O.T.), manipulation, mobilisering, udspændinger (bl.a. muskel energi teknikker), afspænding, holdning korrektur, Mckenzie, Butler, Mulligan, Cyriax og Janda.

Samarbejdspartnere.

Hos Kiropraktiks Klinik Kgs. Lyngby lægger vi vægt på tværfagligt behandling og samarbejde. Derfor er det vores mål at have forskellige faglige kompetencer på klinikken.
Klinikken ønsker et udbygget samarbejdet med byens læger og speciallæger. Herved kan man afkorte og koordinere et behandlingsforløb bedst muligt efter den enkelte patients behov.

Hvis der er behov for det, vil der være skriftligt eller mundtligt kontakt mellem os og den praktiserende- eller special-læge. Din læge får en tilbagemelding fra klinikken efter endt behandlingsforløb, såfremt du ønsker det.

Klinikken ønsker desuden at udvikle et godt tværfagligt samarbejde med omegns fysioterapeuter, psykologer, massører og zoneterapeuter mm.


Hvad kan en kiropraktor hjælpe med?

Kiropraktorer arbejder med alle typer af skader i ”bevægeapparatet”, om det er ”ondt i ryggen”, ”hovedpine”, ”piskesmæld” eller en ”tennisalbue”.
Det ses ofte, efter skader f.eks ulykker eller arbejdsskader, at behandlingen varetages af kiropraktorer.

Fandt du hvad du søgte?,- Ellers spørg kiropraktoren,- klik på hjertet.Hjerte